Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

____________________

A. Politika privatnosti web-mjesta

B. Izjava o zaštiti podataka za objave na društvenim mrežama

___________________

A. Politika privatnosti web-mjesta

Status: 11/2021

Osobne podatke (u daljnjem tekstu „podaci“) korisnika obrađujemo samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje funkcionalne web stranice kao i naših sadržaja i usluga.

"Obrada" je prikupljanje, korištenje, prijenos i/ili skladištenje. Prema Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu „GDPR“), svi podaci s kojima se fizička osoba može identificirati smatraju se „osobnim podacima“. Točne definicije pojmova navedene su u članku 4. GDPR-a.

Sljedeće izjave vas posebno obavještavaju o vrsti, opsegu, svrsi, trajanju i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, o svrhama i načinima obrade o kojima odlučujemo sami ili zajedno s drugima:

I. Podaci o odgovornoj osobi

II. Prava korisnika

III. Informacije o obradi podataka

 

I. Podaci o odgovornoj osobi

Odgovorna osoba (u daljnjem tekstu „pružatelj“) u smislu GDPR-a i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica kao i drugih propisa o zaštiti podataka je:

VENDORi GmbH
Hahnenfeldstr. 25
69429 Waldbrunn
Njemačka

Tel.: + 49 (0) 6274 9278157
e-mail: info@mytoolstore.hr
Internet: www.mytoolstore.hr

II. Prava korisnika

U vezi s obradom osobnih podataka koji su navedeni u nastavku, korisnik ima pravo:

 1. Zatražiti potvrdu o tome hoće li se podaci koji se odnose na njega obrađivati za daljnje informacije i kopije podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a;
 2. Zatražiti hitan ispravak netočnih podataka koji se odnose na njega ili dopunu tih podataka u skladu s člankom 16. GDPR-a;
 3. Zahtijevati da se podaci koji se odnose na njega odmah brišu u skladu s člankom 17. GDPR-a, alternativno, ako je, na primjer, potrebna daljnja obrada u skladu s člankom 17. stavkom 3. GDPR-a, ograničenje obrade podataka u skladu s člankom 18. GDPR;
 4. Da primi podatke koji se odnose na njega i koje je dao u skladu s člankom 20. GDPR-a te da zatraži njihov prijenos drugim odgovornim stranama;
 5. Podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u skladu s člankom 77. GDPR-a ako korisnik smatra da obrada njegovih podataka od strane pružatelja krši GDPR.
 6. Načelno, korisnik može prigovoriti budućoj obradi podataka koja se na njega odnosi, a koju provodi odgovorna osoba na temelju članka 6. stavka 1. toč. GDPR-a, u bilo kojem trenutku sukladno čl. 21 GDPR. Prigovor se posebno može uložiti protiv obrade u svrhe izravnog marketinga.
 7. Pružatelj je također dužan obavijestiti sve primatelje podataka o svakom ispravku ili brisanju osobnih podataka ili bilo kakvom ograničenju obrade koje se odvija na temelju članka 16. GDPR-a, članka 17. st. 1 GDPR i članak 18 GDPR-a. Obveza ne postoji u slučaju da se obavijest pokaže nemogućom ili je povezana s nerazmjernim naporom.

III. Informacije o obradi podataka

Ako se ne navedu detaljne informacije o pojedinačnoj obradi podataka, podaci korisnika koje obrađuje pružatelj usluga bit će izbrisani ili blokirani čim svrha pohrane prestane vrijediti i brisanje nije u suprotnosti s bilo kojim zakonskim zahtjevima za zadržavanje.

Podaci poslužitelja

Iz komunikacijskih i sigurnosnih razloga, tijekom posjeta web stranici prikupljaju se sljedeći podaci koje korisnikov internetski preglednik prenosi davatelju ili njegovom pružatelju web prostora (tzv. server log datoteke):

 • vrstu i verziju preglednika;
 • korišteni operativni sustav;
 • Web stranica s koje je korisnik prešao na web stranicu davatelja (referrer URL);
 • web stranicu koju korisnik posjećuje;
 • datum i vrijeme pristupa;
 • adresa internetskog protokola (IP) korisnika.

Podaci se također privremeno pohranjuju. Ovi podaci se ne pohranjuju zajedno s drugim osobnim podacima korisnika. Pravna osnova za privremenu pohranu je članak 6. (1) (f) GDPR-a na temelju legitimnog interesa za poboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti i sigurnosti web stranice.

Podaci će se izbrisati najkasnije nakon sedam dana. Podaci, čije je daljnje pohranjivanje potrebno u svrhu dokazivanja, isključeni su iz brisanja dok se dotični incident konačno ne razjasni.

Kolačići

a) Kolačići

Odgovorna osoba na svojoj web stranici koristi takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke ili druge tehnologije za pohranu koje internetski preglednik koji koristi korisnik pohranjuje na uređaju. Ovi kolačići obrađuju određene podatke korisnika na individualnoj osnovi, kao što su podaci o pregledniku i lokaciji te vrijednosti IP adrese.

Korištenje omogućuje odgovornoj osobi da svoju web stranicu učini jednostavnijom, učinkovitijom i sigurnijom.

"Trajni" kolačići omogućuju web stranici da prepozna korisnika putem njegovog preglednika kada ponovno posjeti web stranicu, tako da se postavke koje je korisnik već napravio u vezi s kolačićima više ne prikazuju niti traže.

Obrada služi legitimnom interesu odgovorne osobe za poboljšanje funkcionalnosti web stranice kao i ispunjavanje zakonskih uvjeta te se temelji na pravnoj osnovi članka 6. stavka 1. lit.f GDPR-a.

Kolačići "sesije" brišu se kada korisnik zatvori svoj preglednik. "Trajni" kolačići se automatski brišu nakon 12 mjeseci. Ovo razdoblje varira ovisno o kolačiću, ali ne prelazi razdoblje od 12 mjeseci.

b) Kolačići treće strane

Ako je potrebno, kolačići trećih davatelja također se koriste na web stranici davatelja. Ovi davatelji trećih strana su partnerske tvrtke s kojima davatelj surađuje u svrhu oglašavanja, analize ili funkcionalnosti web stranice. Ako je to slučaj, svrhe i pravni temelji odgovarajuće obrade dati su u sljedećim objašnjenjima.

c) Mogućnost eliminacije

Korisnik može spriječiti ili ograničiti instalaciju kolačića odgovarajućim postavljanjem preglednika. Kolačići koji su već spremljeni također se mogu izbrisati u bilo kojem trenutku. Postavke za to ovise o odgovarajućem pregledniku. U slučaju Flash kolačića, obrada se ne može spriječiti putem postavki preglednika, već odgovarajućom postavkom Flash playera. Ako korisnik spriječi ili ograniči instalaciju kolačića, to može značiti da se sve funkcije web stranice ne mogu koristiti u punom opsegu.

Obrada ugovora

a) Obrada

Osobne podatke koje je korisnik dao u svrhu kupnje robe ili usluga pružatelj će obraditi u svrhu obrade ugovora. Pojedinosti podataka potrebni su za sklapanje ugovora; Bez dostave podataka nije moguće zaključiti ugovor. Pravna osnova za obradu je članak 6 (1) (b) GDPR. Nakon što je ugovor u potpunosti obrađen, podaci korisnika bit će izbrisani uz dužno poštovanje razdoblja čuvanja prema poreznom i trgovačkom zakonu.

b) Otkrivanje

Osobni podaci korisnika bit će proslijeđeni prijevozničkoj tvrtki koja je naručila isporuku, davatelju financijskih usluga ili davatelju softverskih usluga trgovine u sklopu obrade ugovora, ukoliko je to potrebno za obradu ugovora, isporuku ili plaćanje. robe. Pravna osnova za prosljeđivanje podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a.

c) Bilješka na PayPal-u

Ako kupac odabere pružatelja usluga plaćanja PayPal, PayPal može izvršiti provjeru kreditne sposobnosti za određene načine plaćanja koje je također izabrao kupac.

Račun klijenta

Ako se korisnik registrira za korisnički račun kod davatelja, podaci uneseni tijekom ove registracije (npr. ime, adresa, e-mail adresa) koristit će se samo za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera kao i za opću administraciju odnosa s klijentom (npr. preuzimanje prethodnih narudžbi ili funkcija dopisa) prikupljenih i pohranjenih. Uz registraciju se također spremaju IP adresa te datum i vrijeme registracije. Neće se prosljeđivati trećim stranama.

Ako je korisnik dao privolu, pravni temelj je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a. Kao dio procesa registracije, može se dobiti privolu korisnika za gornju obradu te se može uputiti na ovu izjavu o zaštiti podataka. Podaci prikupljeni na ovaj način koristit će se samo u gore navedene svrhe. Neće se prosljeđivati trećim stranama.

Ako otvaranje računa klijenta služi ispunjenju ugovora ili provedbi predugovornih mjera, dodatna pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a.

Prema članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati danu suglasnost za korisnički račun obavještavanjem davatelja. Obrađeni podaci bit će izbrisani čim njihova obrada više nije potrebna. Ako su podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, podaci korisnika bit će izbrisani nakon isteka razdoblja čuvanja prema poreznom i trgovačkom pravu.

Zahtjevi za kontakt

Ako nas korisnik kontaktira, osobni podaci uneseni ovom prilikom će se koristiti za obradu zahtjeva.

Ako se zahtjev za kontakt koristi za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, kao što je zahtjev za cijenu, pravni temelj je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a.

Podaci korisnika bit će izbrisani ako je na korisnikov zahtjev konačno odgovoreno i ne postoje zakonski zahtjevi za čuvanje, npr. u slučaju naknadne obrade ugovora.

Pravni temelj može biti i pristanak korisnika u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a.

Sukladno članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati danu suglasnost na zahtjev za kontakt tako što će obavijestiti davatelja. Obrađeni podaci bit će izbrisani čim njihova obrada više nije potrebna.

Direktna pošta

Pružatelj zadržava pravo korištenja podataka prikupljenih prilikom narudžbe za izravno oglašavanje putem e-pošte ili pošte u skladu s odjeljkom 7 (3) UWG ako se korisnik ne protivi ovoj upotrebi. Izravno oglašavanje uključuje samo ponude za slične proizvode ili usluge, kao što su proizvodi ili usluge koje je korisnik već kupio od davatelja. U ovom slučaju, pravni temelj je članak 6 (1) (f) GDPR. Legitimni interes davatelja sastoji se od ekonomskog interesa prodaje i poboljšanja njegovih usluga.

Recenzije proizvoda

Korisnik može koristiti funkciju ocjenjivanja web stranice za objavljivanje ocjene proizvoda na web stranici. Doprinos, vrijeme podnošenja priloga i “ime” ili “pseudonim” koje je dao korisnik obrađuje i objavljuje pružatelj.

Pravna osnova je članak 6. stavak 1. lit. GDPR. Prema članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoju suglasnost za to tako što će obavijestiti davatelja za dalje.

Osim toga, IP adresu i adresu e-pošte korisnika također obrađuje pružatelj. Obrada se odvija na temelju legitimnog interesa davatelja u slučaju da se doprinosom korisnika zadire u prava trećih osoba i/ili se deponira nezakonit sadržaj.

Pravna osnova za to je članak 6 (1) lit.f GDPR. Legitimni interes davatelja sastoji se u pravnoj obrani koja može biti potrebna.

Praćenje i analiza navika korisnika putem Emarsys-a

a) Registracija

Ako se korisnik prijavi na besplatni newsletter davatelja, podatke tražene za unos (e-mail adresa) obradit će davatelj usluge - vidi otpremu u nastavku. Osim toga, spremaju se IP adresa te datum i vrijeme registracije. U sklopu procesa registracije dobiva se privola korisnika i posebno se opisuje sadržaj. Istodobno se upućuje na izjavu o zaštiti podataka.

b) Dostava

Davatelj usluga koristi "Emarsys" za slanje newslettera. "Emarsys" je usluga koju pruža Emarsys eMarketing Systems GmbH, München.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u Emarsysu:

https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

c) Analiza posjetitelja newslettera

Newsletteri koje pružatelj šalje putem "Emarsysa" sadrže tehnologije pomoću kojih davatelj može u analizama prepoznati je li i kada je e-mail otvoren te koje linkove u newsletteru je korisnik pratio.

Emarsys također koristi kolačiće. Ovi kolačići se koriste za prepoznavanje korisnika kako bi se mogli prepoznati pokreti na web stranici davatelja i zabilježiti uspjeh određenih marketinških mjera.

Newsletteri koje pružatelj šalje putem "Emarsysa" također sadrže tehnologije pomoću kojih davatelj može u analizama prepoznati je li i kada e-mail otvoren te koje je linkove u newsletteru korisnik pratio.

Podatke analize pružatelj pohranjuje uz tehničke podatke (podaci sustava i IP adresa) kako bi se newsletter mogao optimalno prilagoditi željama i interesima korisnika. Sukladno tome, podaci prikupljeni na ovaj način služe za kontinuirano poboljšanje kvalitete newslettera.

d) Pravna osnova

Pravna osnova za slanje newslettera i analize je članak 6. stavak 1. lit. GDPR.

e) Opoziv

U skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a, korisnik može opozvati svoju suglasnost za obradu podataka koju je dao prilikom registracije na newsletter. Korisnik može u bilo kojem trenutku putem korištenja poveznice za odjavu koja se nalazi u newsletteru tražiti opoziv.

U skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na kolačiće za buduću analizu postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima.

Web analiza Hotjar

Ova web stranica koristi Hotjar, uslugu web analize tvrtke Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, u daljnjem tekstu "Hotjar".

Korištenjem Hotjara, davatelj može, uz pristanak korisnika, evidentirati i procijeniti npr. pokrete miša i klikove anonimnog posjetitelja. Osim toga, Hotjar se koristi za procjenu informacija o operativnom sustavu, pregledniku, dolaznim i odlaznim referencama (linkovima), zemljopisnom podrijetlu, kao i rezoluciji i vrsti uređaja koji posjetitelj koristi u statističke svrhe. Osim toga, Hotjar omogućuje pružatelju da dobije povratne informacije izravno od korisnika web stranice.

Korisnik može opozvati svoj pristanak na to u bilo kojem trenutku putem postavki u upravljanju kolačićima.

Za više informacija pogledajte Hotjarovu izjavu o zaštiti podataka: https://www.hotjar.com/privacy

 
belboon - Affiliate

Davatelj koristi belboon reklamnu mrežu. Belboon je proizvod tvrtke belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Mreža omogućuje pružatelju da postavlja vlastito oglašavanje na web stranice trećih strana ili oglašavanje treće strane na vlastitoj web stranici.

Ukoliko korisnik koristi ponude ili usluge treće strane zbog aplikacije na web stranici davatelja (kupnja ili narudžba), davatelj dobiva "naknadu za plasman". Ako korisnik prati ponude davatelja na svojoj web stranici putem web stranice treće strane i ako se izvrši kupnja ili narudžba, treća strana dobiva tzv. „agencijsku naknadu“.

Kako bi se zabilježio uspješan plasman, na web stranici davatelja koriste se takozvani "kolačići za praćenje affilinet" za ispravno bilježenje preporuka. Ovi "kolačići za praćenje affilinet" imaju životni vijek od 90 dana i ne spremaju nikakve osobne podatke. Umjesto toga, bilježi se samo identifikacijski broj posredničkog ili posredovanog davatelja, kao i serijski broj reklamnog materijala na koji je korisnik kliknuo (npr. banner ili tekstualna poveznica).

Ovi su podaci potrebni za obradu plaćanja između davatelja i treće strane. Identifikacijski broj partnera koristi se za dodjelu provizije koju treba platiti posredničkom partneru kada se transakcija zaključi.

Korištenje kolačića temelji se na pristanku korisnika. Korisnik može opozvati svoj pristanak na to u bilo kojem trenutku putem postavki u upravljanju kolačićima.

Google upravitelj oznaka (Tag-manager)

Pružatelj usluga koristi Google upravitelj oznaka za integraciju različitih funkcija na web-mjestu. Google Tag Manager proizvod je tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, podružnice tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu "Google".

Jedina funkcija Google upravitelja oznaka je uvoz određenog sadržaja na web-stranicu davatelja i omogućavanje davatelju da upravlja tim funkcijama na sučelju koje pruža Google.

Odgovarajuće funkcije navedene su u Davateljevoj izjavi o zaštiti podataka. Svaki pristanak koji korisnik ne da za ove funkcije također će se poštivati pri korištenju Google upravitelja oznaka.

__________________

Međutim, prema mišljenju nadzornih tijela za zaštitu podataka, SAD trenutno nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međutim, postoje takozvane standardne ugovorne klauzule između davatelja i Googlea:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Radi se o ugovorima privatnog prava i stoga nemaju izravan utjecaj na mogućnosti pristupa vlasti u SAD-u.
_________________________

Pravna osnova za to je članak 6 (1) lit.f GDPR. Legitimni interes pružatelja usluga sastoji se od optimizacije i ekonomičnog rada web stranice.

Google Analytics

Web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, podružnica tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu "Google".

Davatelj usluga koristi Google Analytics za analizu korištenja web stranice. Pravna osnova za to je članak 6 (1) (a) GDPR. Sukladno članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoju suglasnost za to postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima na web stranici.

Informacije kao što su vrijeme, mjesto i učestalost posjeta korisnikovoj web stranici, uključujući njihovu IP adresu, Google se prenosi i pohranjuje na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama.

_________________________

Međutim, prema mišljenju nadzornih tijela za zaštitu podataka, SAD trenutno nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međutim, postoje takozvane standardne ugovorne klauzule između davatelja i Googlea:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Radi se o ugovorima privatnog prava i stoga nemaju izravan utjecaj na mogućnosti pristupa vlasti u SAD-u.

_________________________

Pružatelj koristi Google Analytics s funkcijom anonimizacije. Ovim dodatkom Google već skraćuje IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Google će podatke prikupljene na taj način koristiti za procjenu posjeta korisnika web stranici i za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice za davatelja. Osim toga, podaci se koriste za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem Interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime Googlea.

Prema vlastitim informacijama, Google ni pod kojim uvjetima neće povezivati IP adresu korisnika s drugim Googleovim podacima. Daljnje informacije, posebice o mogućnostima sprječavanja korištenja podataka, Google nudi na sljedećoj poveznici:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

 
Google također nudi dodatak za deaktivaciju za najčešće preglednike, koji korisniku daje veću kontrolu nad podacima koje Google prikuplja na web stranici kojoj korisnik pristupa. Dodatak obavještava JavaScript (ga.js) Google Analyticsa da se nikakvi podaci o posjeti web stranici ne smiju prenositi u Google Analytics. Međutim, dodatak za deaktivaciju preglednika iz Google Analyticsa ne sprječava prijenos informacija davatelju ili drugim uslugama web analize koje davatelj može koristiti i koje su navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Dodatne informacije o instalaciji dodatka pregledniku dostupne su na sljedećoj poveznici:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Ads s praćenjem konverzija (Conversion-Tracking)

Pružatelj također koristi komponentu Google oglašavanja „Google Ads“ tzv. praćenje konverzija. Google praćenje konverzija proizvod je tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, podružnice tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu "Google".

Ako korisnik klikne na oglas postavljen od strane Googlea, Google sprema kolačić na korisnikov uređaj zbog integracije praćenja konverzija. Ovi takozvani "kolačići konverzije" gube svoju valjanost nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju korisnika.

Ako korisnik posjeti određene stranice na web-mjestu davatelja usluge tijekom trajanja kolačića, i Google i davatelj usluge mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na jedan od oglasa koji je davatelj stavio na Google i da je preusmjeren na web stranicu davatelja.

Informacije dobivene uz pomoć "kolačića za pretvorbu" Google koristi za generiranje statistike posjeta za davatelja. Ne može se isključiti da će Google ove podatke obraditi na poslužitelju u SAD-u.

_________________________

Međutim, prema mišljenju nadzornih tijela za zaštitu podataka, SAD trenutno nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međutim, postoje takozvane standardne ugovorne klauzule između davatelja i Googlea:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Radi se o ugovorima privatnog prava i stoga nemaju izravan utjecaj na mogućnosti pristupa vlasti u SAD-u.

_________________________

To pružatelju pruža informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njegov oglas te također kojim stranicama na njegovoj web stranici je dotični korisnik naknadno pristupio. Međutim, davatelj ili drugi oglašivači putem "Google Adsa" ne primaju nikakve podatke s kojima se korisnici mogu osobno identificirati.

 
Davatelj koristi praćenje konverzija za ciljano oglašavanje svojih usluga. Osnova za to je pristanak korisnika. Korisnik može opozvati svoj pristanak na to u bilo kojem trenutku postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima za budućnost.

Daljnje informacije, posebice o mogućnostima sprječavanja korištenja podataka, Google nudi na sljedećim poveznicama:

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

 
Remarketing ili komponenta "Slične publike" od Googlea

Pružatelj također koristi funkciju ponovnog marketinga ili "slične ciljne grupe" Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, podružnice Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu " Google " .

Ova komponenta omogućuje pružatelju da postavlja personalizirano oglašavanje temeljeno na interesu na web-mjesta trećih strana koja sudjeluju u Google mreži za oglašavanje.

Kako bi se omogućilo ovo ciljano oglašavanje, kolačić s nizom brojeva pohranjuje se u korisnikov preglednik kada korisnik posjeti web stranicu davatelja i ako je korisnik dao svoj pristanak.

Ovaj kolačić se koristi za bilježenje posjeta web stranici i anonimiziranih podataka o korištenju web stranice. Nema prijenosa osobnih podataka.

Korisnik može opozvati svoj pristanak na to u bilo kojem trenutku postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima.

Ako korisnik naknadno posjeti drugu web stranicu u Google reklamnoj mreži, mogu se prikazati oglasi koji mogu uzeti u obzir područja proizvoda i informacija kojima se prethodno pristupalo na web stranici davatelja.

Osim toga, pod određenim okolnostima, Google može koristiti takozvani "marketing na različitim uređajima" za praćenje ponašanja korištenja na više uređaja i stoga može prikazati personalizirano oglašavanje na svim uređajima. Međutim, preduvjet za to je da je korisnik pristao povezati povijest preglednika sa svojim postojećim Google računom.

Google nudi dodatne informacije o Google Remarketingu na sljedećoj poveznici:

https://www.google.com/privacy/ads/

 
YouTube

Dobavljač koristi alat tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, podružnice tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu "Google", za prikaz video sekvenci na web stranici.

Pravna osnova za to je članak 6 (1) (a) GDPR. Prema članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoju suglasnost za to postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima na web stranici. Pružatelj usluga koristi YouTube s opcijom "proširene zaštite podataka" koju nudi YouTube.

Ako korisnik posjeti stranicu na kojoj je ugrađen video, uspostavlja se veza s Google poslužiteljima u SAD-u i sadržaj se prikazuje na web stranici obavještavanjem korisnikovog preglednika. U tu svrhu Google obrađuje barem IP adresu, datum, vrijeme i stranicu koju je korisnik posjetio. To također dovodi do uspostavljanja veze s Google Double-Click reklamnom mrežom. Ako je korisnik u isto vrijeme prijavljen na YouTube, podaci o vezi dodjeljuju se korisničkom korisničkom računu na YouTubeu.

_________________________

Međutim, prema mišljenju nadzornih tijela za zaštitu podataka, SAD trenutno nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međutim, postoje takozvane standardne ugovorne klauzule između davatelja i Googlea:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Radi se o ugovorima privatnog prava i stoga nemaju izravan utjecaj na mogućnosti pristupa vlasti u SAD-u.

_________________________

Prema Googleu, nikakve informacije o korisnicima ne pohranjuju se na web stranici u "proširenom načinu zaštite podataka" osim ako ne pogledaju ugrađeni video.

Ako korisnik želi spriječiti Google da izravno dodijeli prikupljene podatke njegovom korisničkom računu, korisnik se mora odjaviti s YouTubea prije posjeta web stranici. Također je moguće konfigurirati korisnički račun u skladu s tim.

Google također koristi trajne kolačiće za funkcionalnost i analizu.

Detaljnije informacije o prikupljanju i korištenju podataka od strane Googlea kao i srodnim pravima i mogućnostima zaštite privatnosti korisnika mogu se pronaći u Googleovim informacijama o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 
Google karte

Pružatelj koristi komponentu "Google Maps" od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, podružnice Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu "Google".

Kada otvorite stranicu koja ima komponentu "Google karte", uspostavlja se veza s poslužiteljem na Googleu za prikaz karte. Putem veze Google može prepoznati s koje web stranice se šalje zahtjev i na koju IP adresu se prenosi prezentacija putovanja.

Pravna osnova za to je članak 6 (1) (a) GDPR. Sukladno članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoju suglasnost za to postavljanjem postavki u upravljanju kolačićima na web stranici.

_________________________

Međutim, prema mišljenju nadzornih tijela za zaštitu podataka, SAD trenutno nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međutim, postoje takozvane standardne ugovorne klauzule između davatelja i Googlea:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Radi se o ugovorima privatnog prava i stoga nemaju izravan utjecaj na mogućnosti pristupa vlasti u SAD-u.

_________________________

Korištenje "Google Maps" i informacija dobivenih putem "Google Maps" odvija se u skladu s Googleovim Uvjetima korištenja i dodatnim uvjetima i odredbama za Google Maps.

Daljnje informacije, posebice o mogućnostima sprječavanja korištenja podataka, Google nudi na sljedećim poveznicama:

https://policies.google.com/privacy

 
Microsoft - Bing oglasi

Web stranica koristi "Bing oglase" za ponovni marketing i praćenje. "Bing Ads" je proizvod Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD, u daljnjem tekstu "Microsoft" i koristi ono što je poznato kao univerzalno praćenje navika korisnika (UEN).

Ako korisnik klikne na oglas koji je davatelj stavio na tražilicu Bing, kolačić se pohranjuje na korisnikov uređaj zbog integracije Microsoftove tehnologije praćenja. Ovi takozvani "kolačići za praćenje" gube svoju valjanost nakon 180 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju korisnika.

Ako korisnik posjeti određene stranice web-mjesta davatelja, a kolačić još nije istekao, i Microsoft i davatelj mogu, ako korisnik da svoj pristanak, prepoznati da je korisnik kliknuo na jednu od reklama koje je davatelj postavio na Bing.

Informacije dobivene uz pomoć "kolačića za praćenje" Microsoft koristi za izradu statistike posjeta za davatelja. To pružatelju pruža informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njegov oglas te također kojim stranicama na njegovoj web stranici je dotični korisnik naknadno pristupio. Međutim, davatelj ili drugi oglašivači putem "Bing AD-ova" ne primaju nikakve podatke s kojima se korisnici mogu osobno identificirati.

Osim toga, pod određenim okolnostima, Microsoft može koristiti takozvano praćenje na različitim uređajima za praćenje navika korištenja na više uređaja i stoga može prikazati personalizirano oglašavanje na svim uređajima.

Ako korisnik želi opozvat ovu obradu, postoji mogućnost ponovnog blokiranja instalacije kolačića postavljanjem odgovarajuće postavke u upravljanju kolačićima web stranice.

Osim toga, korisnik može promijeniti personalizirano oglašavanje na svom Microsoft računu, ako je dostupno, na http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Više informacija o Bing oglasima: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

Microsoftova pravila o privatnosti: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 
Funkcija pretraživanja doofinder

Kako bi korisniku ponudio brže i praktične mogućnosti pretraživanja, davatelj koristi tehnologiju pretraživanja davatelja "doofinder". "Doofinder" je proizvod DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino Gonzàlez 23 bis, 1 ° 1, Španjolska.

Kako bi izvršio pretraživanje i prikazao rezultate pretraživanja, preglednik koji koristi korisnik povezuje se s doofinder poslužiteljima. Doofinder može putem veze prepoznati s koje web stranice je poslan zahtjev i na koju IP adresu se prenosi prikaz rezultata pretraživanja.

Pravna osnova za korištenje i rezultirajuću obradu podataka je članak 6 (1) (f) GDPR. Pružatelj ima legitiman interes za optimizaciju web stranice.

Doofinder nudi dodatne informacije na sljedećim poveznicama:

https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

 
Amazon Cloudfront

Davatelj koristi mrežu za isporuku sadržaja (CDN) "Cloudfront" za brzinu preuzimanja, dizajn i prezentaciju ponuđenog sadržaja.

"Cloudfront" je usluga koju pruža Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, podružnica Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210.

Cloudfront čini duplikate podataka s web-mjesta dostupnima na raznim poslužiteljima Amazon Web Services (AWS) distribuiranim diljem svijeta. To rezultira bržim vremenom učitavanja web stranice, većom pouzdanošću i povećanom zaštitom od gubitka podataka. To znači da odgovarajući poslužitelj, također izvan EU, bilježi IP adresu korisnika.

Pravna osnova za korištenje ove tehnologije je članak 6. stavak 1. lit. Legitimni interes pružatelja usluga sastoji se u poboljšanju kvalitete korištenja i brzine učitavanja web stranice.

Više o mjerama zaštite podataka Amazon Web Services, posebno u pogledu obrade izvan EU:

https://aws.amazon.com/de/compliance/germany-data-protection/

Trenutna politika privatnosti Amazon Web Services:

https://aws.amazon.com/de/privacy/

Kako bi se u potpunosti spriječilo izvršavanje JavaScript koda, korisnik može instalirati JavaScript bloker (npr. www.noscript.net ili www.ghostery.com). Ako korisnik spriječi ili ograniči izvršavanje JavaScript koda, to može značiti da se sve funkcije web stranice ne mogu koristiti u punom opsegu.

 
Integracija društvenih mreža

Pružatelj koristi poveznicu na dolje navedene društvene mreže na web stranici.
Pravna osnova za to je članak 6 (1) lit.f GDPR. Legitimni interes pružatelja usluga sastoji se u poboljšanju kvalitete korištenja web stranice.

Integracija dodataka odvija se putem povezane grafike. Korisnik se samo klikom na odgovarajuću grafiku prosljeđuje na servis dotične društvene mreže.

Nakon što je korisnik proslijeđen, odgovarajuća mreža bilježi podatke o korisniku. To su u početku podaci kao što su IP adresa, datum, vrijeme i posjećena stranica. Ako je korisnik tijekom tog vremena prijavljen na svoj korisnički račun dotične mreže, mrežni operater može po potrebi podatke prikupljene iz određenog posjeta korisnika dodijeliti osobnom računu korisnika. Ako korisnik stupi u interakciju putem gumba “dijeli” na odgovarajućoj mreži, ti se podaci mogu pohraniti na korisnikov osobni korisnički račun i po potrebi objaviti. Ako korisnik želi spriječiti da se prikupljeni podaci izravno dodijele njegovom korisničkom računu, korisnik se mora odjaviti prije nego klikne na sliku. Također je moguće konfigurirati odgovarajući korisnički račun u skladu s tim.

Sljedeće društvene mreže povezuju pružatelj usluge:

Facebook operater unutar EU: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Zaštita podataka:

https://www.facebook.com/policy.php

Operater Instagrama u EU: Facebool Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Zaštita podataka:

https://help.instagram.com/519522125107875

Operater Twittera unutar EU: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska. Zaštita podataka:

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest - operater unutar EU: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian, Street, Dublin 2, Ireland. Zaštita podataka:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube operater unutar EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Zaštita podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 
Integracija informacija o proizvodu putem loadbee-a

Dobavljač koristi "loadbee" za prikaz informacija o proizvodu. "Loadbee" je proizvod loadbee GmbH, Karlsruher Straße 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen.

Ako korisnik pristupi stranici proizvoda, uspostavlja se veza s loadbee poslužiteljima za prikaz željenih informacija o proizvodu. Za prikaz proizvoda u korisničkom pregledniku, loadbee obrađuje IP adresu korisnika i informacije o tome koje informacije o proizvodu je dostavio. Nakon završetka posjeta stranici, IP adresa se briše.

Korištenje loadbee-a temelji se na legitimnom interesu davatelja za optimalno oglašavanje njegove ponude u skladu s člankom 6. stavkom 1. S. 1 lit.

Loadbee nudi dodatne informacije na sljedećoj poveznici:

https://www.loadbee.com/datenschutzerklaerung/

 
B. Politika privatnosti za pojavljivanja na društvenim mrežama

Koristimo takozvane platforme društvenih mreža za oglašavanje naših proizvoda i usluga te za komunikaciju sa zainteresiranim stranama ili kupcima.

Sljedeće izjave vas posebno informiraju o vrsti, opsegu, svrsi, trajanju i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka kada posjetite neku od objava naše tvrtke na platformi društvenih mreža ili nas kontaktirajte direktno.

"Obrada" je prikupljanje, korištenje, prijenos i/ili pohrana. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu "GDPR"), svi podaci s kojima se fizička osoba može identificirati smatraju se "osobnim podacima". Točne definicije pojmova navedene su u članku 4. GDPR-a.

__________________________________________

I. Podaci o zajedničkim kontrolorima

II. Prava korisnika

III. Informacije o obradi podataka

__________________________________________

 
I. Podaci o zajedničkim kontrolorima

 
Za sve sljedeće platforme društvenih medija:

VENDORi GmbH
Hahnenfeldstr. 25
69429 Waldbrunn
Njemačka

Tel.: + 49 (0) 6274 9278157
e-mail: info@mytoolstore.hr
Internet: www.mytoolstore.hr

- u daljnjem tekstu "pružatelj" - solidarno odgovoran s dolje navedenim operaterom platforme u smislu članka 26. GDPR-a.

Vanjski službenik za zaštitu podataka voditelja obrade može se kontaktirati na sljedeći način:

Killian Hedrich
c / o DatCQ GbR
Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
i Frank Weiss
Katharinenstrasse 16
73728 Esslingen, Njemačka

Tel. +49 (0) 711/93277955
Fax: +49 (0) 711/93277956
E-pošta: dsb@datcq.de

solidarno odgovoran s dolje navedenim operaterom platforme u smislu članka 26. GDPR-a.

Facebook i Instagram

Pružatelj je odgovoran na platformi društvenih medija “facebook” i “Instagram” zajedno s

Facebook Ireland Ltd.
4 Trg Grand Canal
Luka Grand Canal
Dublin 2 Irska

Službenik za zaštitu podataka facebooka može se dobiti putem kontakt obrasca:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Zajedničko odgovorne strane ugovorom su regulirale odnosne obveze iz GDPR-a. Ovaj ugovor je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook i Instagram

Odgovorni su pružatelj na platformi društvenih mreža “facebook” i “Instagram” zajedno s

Facebook Ireland Ltd.
4 Trg Grand Canal
Luka Grand Canal
Dublin 2 Irska

Službenik za zaštitu podataka facebooka može se dobiti putem kontakt obrasca:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Zajedničko odgovorne strane ugovorom su regulirale odnosne obveze iz GDPR-a. Ovaj ugovor je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

________________

 
II. Prava korisnika

Bez obzira na detalje ugovora, svoja prava prema GDPR-u možete ostvariti sa i protiv svake od odgovornih strana.

S obzirom na obradu osobnih podataka navedenih u nastavku od strane odgovorne osobe, korisnik ima pravo:

1. zatražiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na njega i za točne informacije o tim podacima kao i za daljnje informacije i kopije podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a;

2. zatražiti hitan ispravak netočnih podataka koji se odnose na njega ili dopunu tih podataka u skladu s člankom 16. GDPR-a;

3. zahtijevati da se podaci koji se odnose na njega odmah brišu u skladu s člankom 17. GDPR-a, alternativno, ako je, na primjer, potrebna daljnja obrada u skladu s člankom 17. stavkom 3. GDPR-a, ograničenje obrade podataka u skladu s člankom 18. GDPR zahtijevati;

4. da prima podatke koji se odnose na njega i koje je dao u skladu s člankom 20. GDPR-a kao i daljnje pravo da zahtijeva njihov prijenos drugim odgovornim stranama;

5. podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u skladu s člankom 77. GDPR-a ako korisnik smatra da obrada njegovih podataka od strane odgovorne osobe krši GDPR.

_________________________

6. Načelno, korisnik može prigovoriti daljnjoj obradi podataka koji se na njega odnose, a koju provodi odgovorna osoba na temelju članka 6. stavka 1. točka f GDPR-a, u bilo kojem trenutku sukladno čl. 21 GDPR. Prigovor se posebno može uložiti protiv obrade u svrhe izravnog marketinga.

_________________________

7.Odgovorna osoba također je dužna obavijestiti sve primatelje podataka kojima su podaci otkriveni o svakom ispravku ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade koje se odvija na temelju članka 16. GDPR-a, članka 17. stavka 1. GDPR i članak 18. GDPR . Obveza ne postoji u slučaju da se ova obavijest pokaže nemogućom ili je povezana s nerazmjernim naporom. Korisnik ima pravo na informacije o tim primateljima.

 

III. Informacije o obradi podataka

Za oglašavanje svojih proizvoda i usluga kao i za komunikaciju sa zainteresiranim stranama ili kupcima, pružatelj posluje na sljedećoj platformi(ama).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka koja nastaje i naknadno se reproducira za svaku platformu je članak 6. stavak 1. slovo f GDPR-a. Legitimni interes davatelja sastoji se u analizi, komunikaciji kao i prodaji i promociji njegovih proizvoda i usluga.

Pravni temelj također može biti pristanak korisnika u skladu s člankom 6. stavkom 1. (a) GDPR-a operateru platforme. Prema članku 7. stavku 3. GDPR-a, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati svoju suglasnost za to tako što će obavijestiti operatera platforme.

Facebook i Instagram

Kada se na platformi “Facebook” i “Instagram” pristupi online, Facebook Ireland Ltd. kao operater obje platforme u EU obrađuje korisničke podatke (npr. osobne podatke, IP adresu itd.). Te korisničke podatke pružatelj koristi za statističke informacije o korištenju prisutnosti njegove tvrtke na “Facebooku” i “Instagramu”.

Facebook Ireland Ltd. koristi te podatke posebno za istraživanje tržišta i reklamne svrhe te za izradu korisničkih profila. Na temelju ovih profila, Facebook Ireland Ltd. Na primjer, moguće je oglašavati korisnike unutar i izvan “Facebooka” i “Instagrama” na temelju njihovih interesa. Ako je korisnik u trenutku pristupa prijavljen na svoj račun na “Facebooku” ili “Instagramu”, Facebook Ireland Ltd. može također povezati podatke s odgovarajućim korisničkim računom.

Ako korisnik kontaktira davatelja putem “Facebooka” ili “Instagrama”, osobni podaci koje je korisnik tom prilikom unio koristit će se za obradu zahtjeva. Davatelj će izbrisati podatke korisnika, pod uvjetom da je na zahtjev korisnika konačno odgovoreno i da ne postoje zakonski zahtjevi za zadržavanje, npr. u slučaju naknadne obrade ugovora.

Facebook Ireland Ltd. eventualno i postavlja kolačiće.

Ako korisnik ne pristane na ovu obradu, moguće je spriječiti instalaciju kolačića odgovarajućim postavljanjem preglednika. Kolačići koji su već spremljeni također se mogu izbrisati u bilo kojem trenutku. Postavke za to ovise o odgovarajućem pregledniku. U slučaju Flash kolačića, obrada se ne može spriječiti putem postavki preglednika, već putem odgovarajuće postavke Flash playera. Ako korisnik spriječi ili ograniči instalaciju kolačića, to može značiti da se sve funkcije Facebooka ne mogu koristiti u punom opsegu.

Više informacija o aktivnostima obrade, njihovom sprječavanju i brisanju podataka pruža Facebook Ireland Ltd. Obrađeni podaci mogu se pronaći u podatkovnim smjernicama "Facebooka" i "Instagrama":

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Top